Doulastöd för doulor

One-on-one mentorsamtal

One-on-one mentorsamtal som utgår ifrån där du befinner dig just nu i relation till din doularoll.

Om mentorsamtalen

Vi kommer att prata om:

Kontakta mig