Doulastöd inför, under och
efter förlossning

Doulastöd inför, under och efter förlossningen

Under 2024 är jag inte tillgänglig för doulauppdrag.

En doula stöttar föräldrar genom den otroliga förändring det innebär att föda barn och bli förälder.

Att ha en doula med under födseln minskar risken för förlossningsdepression, underlättar amning och anknytning och stärker relationen mellan föräldrarna.

En doula vet att upplevelsen av födseln spelar roll och hjälper er att forma den efter era önskemål.

Som doula ger jag emotionellt och praktiskt stöd och hjälper er att förbereda er inför en sjukhus- eller hemfödsel. Jag vill att du verkligen ska känna att det är din kropp, ditt barn och din födsel.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna för ett första samtal utan kostnad eller förbindelse.

Doula under födseln

Som doula vägleder jag dig att våga lyssna på din egen röst inför och under födseln. Vad behöver du för att känna dig trygg? Hur kan du föda på dina villkor, vad behöver du veta för att kunna fatta medvetna beslut? Jag har fullt förtroende för att du som föder vet vad som är det bästa för dig och ditt barn.

Doulatjänster

FÖRLOSSNINGSDOULA

Kontakta mig för att boka tid

mina Doulatjänster

ABORT / MISSFALL

Kontakta mig för att boka tid

mina doulatjänster

DOULA EFTER FÖDSELN

Kontakta mig för att boka tid

En doula förstår att upplevelsen av födseln stannar med kvinnan under hela hennes liv.