Din hjärna vill ha kontroll, din kropp behöver trygghet – om att föda barn under moderna förutsättningar.

  •        

Vår moderna förlossningsvård bygger på viljan att scanna efter och undvika risker för mamma och barn genom yttre kontroll och medicinsk teknik. Och det är fantastiskt ur många perspektiv, de gravida som behöver vård kan ofta hittas och sjuka eller svaga barn kan få extra hjälp. Men för en frisk födande kan viljan att kontrollera och mäta skapa risker som inte fanns där innan. Hur menar jag då? Är det inte bra att göra allt för att säkerställa att barn och förälder mår bra under födseln? 

Säkerhet under födandet är en otroligt komplex fråga, och samtidigt, under rätt förutsättningar fantastiskt enkel och genialisk! Kruxet är att våra hjärnor och våra kroppar (och hormonsystem!) kan uppleva trygghet på olika sätt. Intellektuellt känner många sig trygga med mycket välutbildad vårdpersonal i närheten och med maskiner som mäter hjärtljud och kraften i livmoderns sammandragningar. Men den tryggheten du behöver för att kunna föda är en djupare, uråldrig känsla av trygghet som inte har någonting med övervakning och kontroll att göra. Din livmodern och dina hormoner (som styr födandet) behöver lugn och ro, mörker eller dämpad belysning, välbekanta kärleksfulla ansikten och händer omkring dig, trygghet att kunna släppa taget och lita på processen, ingenting som stör eller oroar och frihet från att behöva fatta intellektuella beslut. De rutiner och krav som ställs på en födande kvinna i en modern sjukhusmiljö tenderar att bromsa det uråldriga hormonella förloppet som är en födsel. 

Jag får ofta frågan “ Hur kan jag skapa trygghet och en hemlik känsla trots att jag vill föda på sjukhus?” Jag vill svara att det går, men det kräver noggranna förberedelser och tur! Du behöver ha med dig en doula eller andra stödpersoner som kan vakta ditt space så att du kan gå in i dig själv och låta hormonerna flöda. Du kan inte föda barn samtidigt som du själv ser till att ditt förlossningsbrev blir läst, att du får ge samtycke innan vårdrutiner sker och samtidigt skapa stämning i rummet. Det kan vara en överväldigande uppgift också för en partner, som ju är där för att vara nära dig OCH själv bli förälder. Det handlar tyvärr också mycket om tur, tur att träffa en barnmorska som tror på dig och som är kunnig inom fysiologiska födslar. Och som vågar lita på dig trots att hon kan behöva gå emot sjukhusets rutin. 

Det går att föda ostört på sjukhus men det kräver oftast ett team av stöd och mycket förberedelser och envishet från föräldrarnas sida. Och en stor förståelse för hur sjukhusfödslar går till och vad du kommer möta när du kommer dit.